Zoals de naam al aangeeft moet deze APK-keuring periodiek worden uitgevoerd. Dit betekent dat je de auto met regelmaat voor een APK keuring moet aanbieden. Het is dan ook goed om voor jezelf vast te stellen wanneer je een APK keuring moet laten doen. In dit artikel leggen we precies uit wanneer welke auto gekeurd moet worden.

Wanneer moet ik mijn auto APK laten keuren?

De APK keuring wordt uitgevoerd bij personenauto’s, bedrijfswagens, bussen, driewielige motorrijtuigen en aanhangers met een toegestane maximum massa van meer dan 3.500 kilogram. Het moment wanneer je je auto APK moet laten keuren, hangt af van een aantal factoren zoals de leeftijd van je voertuig en de krachtbron hiervan. Om je een beeld te geven hierin nemen we hieronder alle opties met je door.

  • Benzineauto’s moeten na vier jaar (de datum van de eerste toelating op het kentekenbewijs is hierin leidend) voor het eerst gekeurd worden. Daarna moet er een keuring om de twee jaar plaatsvinden totdat de auto acht jaar oud is. Vanaf dat moment moeten benzineauto’s ieder jaar gekeurd worden. In de praktijk betekent dit dus een APK keuring bij het vierde-, zesde- en achtste jaar om vervolgens de auto ieder jaar te laten keuren.
  • Dieselauto’s moeten na drie jaar gekeurd worden. Ook nu is de datum van de eerste toelating op het kentekenbewijs is hierin leidend. Na deze eerste keuring moeten dieselauto’s jaarlijks worden gekeurd.
  • Hybride- en elektrische auto’s vallen onder de regels die ook van toepassing zijn bij de benzineauto’s.
  • Oldtimers zijn vrijgesteld van APK keuring. Een auto wordt als oldtimer gezien als deze voor 1960 gebouwd is.
  • Youngtimers zijn auto’s van na 1 januari 1960 die 30 jaar of ouder zijn. Deze voertuigen moeten eens in de twee jaar gekeurd worden.


Hoe weet je wanneer de auto gekeurd moet worden?

De RDW (Dienst wegverkeer) is het controlerende orgaan met betrekking tot APK keuringen. Deze overheidsdienst geeft je een melding als de auto gekeurd moet worden. Daarnaast staat de keuringsdatum van de laatste keuring op je keuringsrapport. De datum die op dit rapport staat, is ook de datum die geregistreerd staat bij de RDW. Je mag je auto al twee maanden voor de APK vervaldatum laten keuren. Hiervoor is een regeling dat je deze twee maanden niet “kwijt bent”. Je laat dan je auto dus voor ongeveer 14 maanden keuren. Het is zeker aan te raden om je auto op tijd te laten keuren om jezelf ook nog ruimte te geven voor het laten uitvoeren van eventuele reparaties als je auto in eerste instantie wordt afgekeurd.

Gevolgen als je te laat bent voor de APK keuring

De gevolgen als je te laat bent voor de APK keuring zijn groot. Je krijgt dan automatisch een boete van de RDW die ver boven de €100,- uitkomt. Uiteraard word je wel in de gelegenheid gesteld om alsnog aan de APK keuringsplicht te voldoen. Hiervoor heb je 2 maanden de tijd Deze situatie valt onder Artikel 11 van het Besluit Voertuigen. Hierin staat vermeld dat het voertuig aan de openbare weg mag staan maar uitsluitend mag worden gebruikt om naar de garage en/of het APK keuringsstation te reizen. Dit moet je uiteraard bij een controle kunnen aantonen.

Een andere optie is om je auto te laten schorsen. Als je deze keuze maakt mag de auto niet aan de openbare weg staan. Dit is een regeling waarbij de auto volgens de officiële instanties “tijdelijk niet bestaat”. Je bent hierbij ook vrijgesteld van het betalen van wegenbelasting of verzekeringen. Ook in deze situatie is de rit naar de garage/ APK keuringsstation de enige rit die je mag maken, mits je de auto voor deze dag wel verzekerd hebt uiteraard. In een APK ongekeurde auto rijden mag immers niet maar je mag uiteraard ook niet rondrijden in een onverzekerde auto.