Als je een auto met verbrandingsmotor zoekt, komen de termen ‘cilinder’ en ‘cilinderinhoud’ veelvuldig voorbij. Vrijwel elke verbrandingsmotor werkt namelijk met cilinders. Maar wat zijn cilinders en wat is cilinderinhoud? En hoeveel cilinders en cilinderinhoud heb je nodig? Je leest het hier.

Wat zijn cilinders?

In een verbrandingsmotor wordt een brandstof (benzine, diesel, lpg of aardgas/CNG of bio-ethanol) tot ontbranding gebracht. Daarbij wordt de kracht die vrijkomt gebruikt om de auto aan te drijven. In de meeste verbrandingsmotoren vinden deze ontbrandingen plaats in cilinders. Daarin beweegt een zuiger op en neer volgens een vaste verbrandingscyclus. Deze cyclus gaat als volgt:

  • Bij de inlaatslag gaat de zuiger naar beneden en vult de cilinder zich met een mengsel van brandstof en lucht (bij dieselmotoren: alleen lucht).
  • Tijdens de dan volgende compressieslag beweegt de zuiger naar boven, waardoor de inhoud wordt samengeperst.
  • Nu volgt de arbeidsslag. In motoren op benzine, bio-ethanol of een gas zorgt een vonk uit de bougie ervoor, dat het mengsel van brandstof en lucht tot ontbranding komt. In een dieselmotor wordt diesel onder hoge druk aan de lucht toegevoegd, waarbij het mengsel uit zichzelf ontbrandt door warmte die voortkomt uit de druk. De zuiger in de cilinder wordt nu met kracht naar beneden gedrukt.
  • Tot slot is er de uitlaatslag waarbij het restproduct van de verbranding (uitlaatgassen) uit de cilinder wordt geperst. Hierbij beweegt de zuiger weer omhoog.

Overigens geldt deze cyclus alleen voor viertaktmotoren. Er zijn ook (verbrandings)motoren die werken volgens een ander principe. Hierover lees je onderaan dit artikel meer.

Hoeveel cilinders heb ik nodig in mijn auto?

Je kunt auto’s vinden met één, twee, drie, vier, vijf, zes, acht, tien, twaalf en zelfs zestien cilinders. Veruit de meeste auto’s hebben echter twee, drie of vier cilinders. Alleen sommige luxe of sportieve auto’s hebben meer cilinders, waarbij tien of meer cilinders in een auto zeldzaam zijn. Ook achtcillindermotoren komen nog nauwelijks voor. Dit is allemaal het gevolg van downsizing; autofabrikanten maken steeds kleinere motoren die zo min mogelijk CO2 uitstoten. Je zult dus meestal de keuze hebben uit motoren met twee, drie of vier cilinders. Maar welke moet je kiezen?

Wat is beter: twee, drie of vier cilinders in een auto?

In principe geldt: hoe meer cilinders je hebt, des te regelmatiger de motor draait en zijn kracht levert. Vandaar dat in de absolute top van het luxesegment twaalf cilinders werden gebruikt. Bovendien hebben motoren met een oneven aantal cilinders een onbalans, waardoor de motor onrustiger voelt. Een viercilinder is van nature dus een fijnere krachtbron dan een twee- of driecilinder. Aan de andere kant zijn twee- en driecilinders lichter, goedkoper en zuiniger – dus vriendelijker voor je portemonnee. Bovendien zijn deze motoren zo goed doorontwikkeld, dat zelfs luxere merken nu driecilinders gebruiken. Je kunt dus gerust voor minder cilinders kiezen.

Zoek op aantal cilinders

Als je tussen onze occasions of nieuwe auto’s zoekt, kun je zelf instellen hoeveel cilinders de auto moet hebben. Hiervoor vind je een speciaal filter onder het kopje “TECHNIEK”. Via de links hieronder kom je nog sneller bij het door jou gewenste aanbod:

Wat betekent cilinderinhoud?

Je zou denken dat de cilinderinhoud de totale, volledige inhoud van de cilinders van een motor is. Dat is niet zo. De cilinderinhoud is het totale volume dat door de zuigers wordt verplaatst. Met andere woorden: de hoeveelheid mengsel die in de cilinders kan worden verbrand. In de meeste landen, waaronder Nederland, wordt de cilinderinhoud weergegeven in cc’s (kubieke centimeters), wat gelijk staat aan milliliters. In de volksmond spreken we vaker van liters. Een motor van 2000 cc noemen we dus een tweelitermotor, maar ook zeggen we bijvoorbeeld 1,6 liter in plaats van 1600 cc.

Is meer cilinderinhoud beter?

Een oud Amerikaans gezegde luidt: There’s no substitute for cubic inches. Met andere woorden: voor meer kracht heb je meer cilinderinhoud nodig. Dat is deels waar. Hoe meer cilinderinhoud een motor heeft, hoe meer kracht hij (in theorie) kan leveren. Echter, door bijvoorbeeld turbo’s en het optimaliseren van de verbranding, weten fabrikanten tegenwoordig ook uit kleine motoren flinke vermogens te persen. Hier zit wel een limiet aan, want hoe meer kracht je uit een motor perst, hoe sneller hij slijt. Bovendien loopt een grotere motor met veel kracht soepeler dan een kleinere motor, wat het comfort ten goede komt.

Hoeveel cilinderinhoud heb ik nodig?

Meer cilinderinhoud betekent in de regel meer kosten aan brandstof en duurder onderhoud. Het is daarom slim om te kijken hoeveel cilinderinhoud je werkelijk nodig hebt. Maak je veel lange afstanden, moet je nogal eens een aanhanger trekken of ben je een sportieve rijder, dan biedt een grotere motor voordelen – zoals je hierboven al las – die tegen de extra kosten opwegen. Zoek je vooral een zuinige metgezel voor je dagelijkse (korte) ritten, dan ben je beter af met een kleinere motor.

Zoek op cilinderinhoud

Dankzij een slim filter, te vinden onder het kopje “TECHNIEK”, kun je het aanbod op AutoTrack eenvoudig filteren op cilinderinhoud. Of je gebruikt de onderstaande links:

Andere opties dan viertaktmotoren

Het werd al kort aangestipt: er zijn ook auto’s op AutoTrack met motoren zonder cilinders. Verreweg de meeste hiervan zijn geen brandstofmotoren. Zo heb je de elektrische auto en de waterstofauto (die ook een elektromotor heeft). Maar er zijn ook verbrandingsmotoren die geen viertakt zijn. Zo is er de aandoenlijke Oost-Duitse Trabant met zijn tweetaktmotor. Daarbij heeft de motor geen vier, maar twee slagen nodig voor de verbranding. En er is een zogenaamde rotatiemotor of wankelmotor die geen cilinders heeft. Deze vind je in een handvol auto’s, waarvan de Mazda RX-7 en de latere Mazda RX-8 de bekendste zijn.