De meest recente verkoopcijfers laten een flinke groei zien.

De binnenlandse groei van elektrische auto’s is duidelijk te bemerken. De auto’s worden steeds meer gezien als alledaags onderdeel van het verkeer, in plaats van een plotselinge verschijning. Uit de meest recente cijfers blijkt dat dit niet alleen te danken is aan het gewenningseffect, maar ook aan de concrete verkoopaantallen.

Waar er vorig jaar in het eerste kwartaal slechts 1.667 volledig elektrische auto’s over de toonbank rolden, noteren we dit jaar alweer ruim het dubbele in hetzelfde tijdsbestek. In de eerste drie maanden van 2018 zijn er 3.945 nieuwe EV’s verkocht. Ruim 87 procent van deze elektrische auto’s wordt zakelijk gereden, daar de bijtelling bijzonder gunstig is.

De groei is tamelijk indrukwekkend, maar al met al neemt het aantal slechts 2,9 procent van alle verkochte auto’s voor zijn rekening. De schatting is dat er in 2018 ruim 15.000 elektrische auto’s verkocht zullen worden.