Er is al geruime tijd een juridisch gevecht aan de gang tussen enerzijds de Belastingdienst en anderzijds een grote groep zakelijke leaserijders.  De Belastingsdienst verloor de voorlopig laatste ronde van het gevecht maar geeft zich nog niet gewonnen.

Aanleiding?
18 % van de 1,3 miljoen zakelijke leaserijders heeft zich verplicht om met hun lease-auto jaarlijks niet meer dan 500 privé-kilometers te rijden. Van die privéreisjes moeten de rijders een lijstje bijhouden, zodat de Belastingdienst dit later kan controleren. Probleem: hoe ga je dit controleren?
Controle: wat mag wel en wat niet?
Één van de controlemogelijkheden is het gebruik van de beelden van snelwegcamera's. Deze zijn in het bezit van het Korps Landelijke Politiediensten. Door middel van automatische nummerplaatherkenning kunnen lease-rijders worden 'betrapt' als ze met hun leaseauto op plekken waren waar ze (met het oog op door henzelf ingeleverde data) niet hadden mogen zijn. Drie overtreders stapten na ontvangst van hun boete naar de rechter omdat hun privacy zou zijn geschonden. Uiteindelijk moest de Hoge Raad eraan te pas komen. Die vond dat de belastingdienst niet wettelijk bevoegd was om op die manier te werk te gaan. De eisers kregen dus gelijk - en de Belastingdienst ongelijk.
Big brother is watching you!
De Belastingsdienst wil het dus nu anders aanpakken. Zo heeft men de beschikking over de gegevens van het CJIB, de instantie die overgaat tot inning van verkeersboetes. Als je een bekeuring krijgt, wordt ook automatisch vastgelegd waar je je op dat moment bevindt. Big brother is watching you! Natuurlijk gaat ook dit juridisch betwist worden. De Belastingdienst vindt dat zij een algemene onderzoeksbevoegdheid geniet en dus van alle middelen gebruik mag maken. De tegenpartij vindt dat veel te ver gaan; zelfs de politie mag dat niet.
En nu?
De Belastingdienst zal nu moeten wachten op een wettelijke basis om via de snelheidscamera's te mogen controleren. In het uiterste geval wordt de lease-regeling mogelijk opgeheven, want zonder controlemogelijkheid heeft die geen levensvatbaarheid.