Rijkswaterstaat is druk aan het werk om het traject tussen Schiphol, Amsterdam en Almere te verbreden en te voorzien van extra rijstroken. Doel is natuurlijk betere doorstroming van het verkeer en een betere bereikbaarheid van de randstad. Maar wat dit project heel bijzonder maakt is de aandacht voor de leefbaarheid van de directe omgeving. Er wordt namelijk gewerkt aan energieneutraal traject op de A6!

Als experiment wordt het gedeelte tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost energieneutraal. De A6 wordt dus de eerste energieneutrale snelweg in Nederland.

Ter hoogte van het knooppunt A6 / A27 komen vier- tot tienduizend zonnepanelen, hiermee zal de snelweg voorzien in zijn eigen energiebehoeften. Deze energie wordt gebruikt voor de verlichting op de snelweg en de matrix-borden. Dit totale project zal dus evenveel energie nodig hebben als het gaat opleveren.

Midden op het knooppunt A6/A27 staat nu het bekende kunstwerk “Olifanten van Almere” van Tom Claassen; vrees niet, de zonnepanelen worden op zo’n manier geplaatst dat ze visueel gescheiden blijven.

Dit project moet klaar voor de start van de Floriade in Almere in 2022. Ultieme doel is om tegen 2030 alle wegen, bruggen, tunnels en sluizen in Nederland energieneutraal te maken.