Als je een auto gaat kopen, hoor je verschillende vaktermen voorbij komen. Een van deze vaktermen kan “het koppel van een auto” zijn. Als je hierin niet thuis bent zul je voor jezelf ongetwijfeld de vraag “wat is koppel?” stellen. Het koppel van een auto is een term die betrekking heeft op de kracht die een auto kan ontwikkelen bij een bepaald toerental. Met andere woorden: de auto heeft een maximaal koppel bij een bepaald toerental. hieraan wordt een waarde gekoppeld (koppel) dat uitgedrukt wordt in Newtonmeters (Nm). Het koppel van een auto is belangrijk om te weten als je een voertuig zoekt die een zware caravan of aanhanger moet trekken.

De term koppel van een auto, technisch uitgelegd

Om de term “koppel van een auto” een wat technischer karakter te geven: je zou de term ook kunnen omschrijven als “draaimoment”. Het is immers de kracht van de motor die de krukas doet draaien. Een krukas is het onderdeel die een op en neer gaande beweging in een auto omzet in een roterende beweging. Het koppel van een auto hangt af van de kracht van de ontbranding van de motor en de lengte van de krukas arm. De technische formule hierbij is dan ook: kracht X arm.

De verhouding tussen het vermogen en koppel

Om je een volledige- en begrijpbare uitleg te geven wat de term koppel van een auto betekent, is het goed om de verhouding tussen het vermogen en koppel onder je aandacht te brengen. Dit doen we door eerst een blik te werpen op de term “vermogen van een auto”.

Het vermogen van een auto is een waardebepaling voor de snelheid van geleverde arbeid. Als we dit vertalen naar je auto, hangt het vermogen af van het koppel (dus de kracht van een auto) en het toerental van het voertuig. Het vermogen van auto’s wordt uitgedrukt in PK’s dus met de term “paardenkracht”. Dit wordt berekend met de formule: kracht X afstand X toerental.

De verhouding tussen het vermogen en koppel is nu duidelijk want deze termen zijn aan elkaar verbonden en versterken elkaar zelfs. Zonder koppel zouden er namelijk geen paardenkrachten zijn. De draaiende kracht die door de motor wordt opgewekt, is het koppel. Het aantal PK’s geeft echter aan hoeveel werk er kan worden verricht door dat koppel binnen een bepaalde tijd. De conclusie die je nu kunt trekken is: hoe meer Nm (koppel) je hebt, hoe sneller je de kracht (of het vermogen) kunt verplaatsen.

Het is dus niet alleen goed om naar het vermogen van de auto te kijken als je een nieuwe auto gaat kopen maar zeker ook naar het koppel. Je weet nu wat het betekent!