Op dit moment liggen er plannen om per 2035 de verkoop van nieuwe auto’s die rijden op fossiele brandstoffen in de EU te verbieden. Uiteindelijk moet er dan in 2050 geen CO2-uitstotende auto meer in de EU rondrijden. Vooral Duitsland roept echter op tot het kijken naar de mogelijkheden van synthetische brandstof (ook wel: eFuel), in plaats van alleen in te zetten op elektrische voertuigen. Maar wat is dat, synthetische brandstof? En heeft dit een toekomst?

Wat is synthetische brandstof?

Synthetische brandstoffen, of eFuels, staan nog in de kinderschoenen. Via een gecompliceerd proces kan aan groene stroom, zoals de energie die windmolens en zonnepanelen leveren, waterstof worden onttrokken. Dit proces wordt elektrolyse genoemd. Aan de waterstof wordt vervolgens in een fabriek CO2 toegevoegd. Daaruit ontstaat de synthetische brandstof. Doordat de hoeveelheid CO2 die eraan wordt toegevoegd gelijk is aan de CO2 die er vervolgens bij gebruik wordt uitgestoten, zijn deze eFuels CO2-neutraal. Bovendien worden alleen hernieuwbare bronnen gebruikt bij de productie.

Waarvoor wordt synthetische brandstof gebruikt?

Het uiteindelijke doel is om onze huidige fossiele brandstoffen aan de pomp te vervangen door synthetische brandstoffen. Op die manier zou je met een auto met verbrandingsmotor kunnen blijven rijden en alsnog aan de CO2-eis van de EU kunnen voldoen. Maar misschien nog wel een belangrijkere toepassing is de luchtvaart. Met gemiddeld een kleine tienduizend flink vervuilende vliegtuigen in de lucht op elk willekeurig moment van de dag, is een vergroening van deze sector hoognodig. Temeer omdat ook de luchtvaart aan de eis van nul CO2-uitstoot in de EU in 2050 moet voldoen.

Wat zijn de voordelen van synthetische brandstof?

Synthetische brandstof kent een hoop voordelen, maar komt ook met enige nadelen. Dit zijn de belangrijkste voordelen van eFuels:

  • Synthetische brandstof kan vrij eenvoudig worden gebruikt in bestaande verbrandingsmotoren.
  • EFuels zijn CO2-neutraal.
  • Op de weg naar een CO2-uitstootvrije EU kan synthetische brandstof een belangrijke volgende stap zijn.
  • Je bent bij de productie van eFuels volledig onafhankelijk van niet-duurzame bronnen.
  • Synthetische brandstof is makkelijker te vervoeren dan elektriciteit.
  • Voor lange afstanden zijn eFuels geschikter dan elektriciteit.

En wat zijn dan de nadelen van eFuels?

Helaas komt synthetische brandstof niet zonder nadelen. Dit zijn de belangrijkste:

  • De ontwikkeling van eFuels voor de consumentenmarkt duurt nog lang.
  • Op dit moment is synthetische brandstof nog flink veel duurder dan fossiele brandstof.
  • Het rendement van deze brandstof is laag: met dezelfde energie die nodig is om eFUel te maken waarop een auto 100 kilometer kan rijden, rijdt een elektrische auto 700 kilometer.
  • Er moet een infrastructuur opgezet worden om deze brandstoffen eenvoudig bereikbaar te maken voor het publiek. Dit kost veel tijd en geld.

Heeft synthetische brandstof de toekomst?

Waar de elektrische auto al behoorlijk voet aan de grond krijgt, geldt dat voor synthetische brandstof (nog) niet. Een grote reden is de prijs: momenteel zou je drie tot vier euro per liter kwijt zijn. Ondertussen worden elektrische auto’s zoveel beter, dat ze voor de meeste mensen geschikt zijn voor dagelijks vervoer. Echter, het ziet er niet naar uit dat de gehele EU elektrisch rijdt tegen de tijd dat het volledige (weg)verkeer CO2-neutraal moet zijn. De vraag is er dus zeker. Als de ontwikkeling tot een punt komt dat het aanbod erop aansluit, is er zeker een kans voor deze eFuels.