De wereld – en met name de EU – lijkt volledig in de ban van de elektrische auto. In de strijd voor een CO2-uitstootvrije EU in 2050 is elektrisch rijden het absolute stokpaardje van de hoge heren op het pluche. Maar heeft de elektrische auto een (glorieuze) toekomst? Of zien we straks een ander type aandrijving er met de prijzen vandoor gaan? Het antwoord is nog niet zo eenvoudig.

Waarom de elektrische auto wél een toekomst heeft

Op dit moment lijkt de elektrische auto de enige oplossing voor de toekomst – als we de EU-ministers mogen geloven. Het plan is namelijk, dat in 2035 geen CO2-uitstotende auto’s meer verkocht mogen worden en in 2050 mag er zelfs geen meer rondrijden op EU-grondgebied. Hoewel enkele landen, waaronder Italië en het machtige Duitsland, zich hier flink tegen verzetten, lijkt de EU vooralsnog vastberaden om deze plannen door te zetten. Tot nu toe lijkt alleen de elektrische auto dit te kunnen waarmaken – waarmee diens toekomst er dus niet beter uit had kunnen zien.

Waarom de elektrische auto geen toekomst heeft

De hierboven genoemde tegenstanders van een uitsluitend elektrisch wagenpark merken (terecht) op, dat het simpelweg onhaalbaar is om iedere EU-dissident in een elektrische auto te krijgen. Zij roepen dan ook op om naar de alternatieven te kijken. Zo zou een verdere ontwikkeling van synthetische brandstof ervoor zorgen, dat de huidige benzineauto’s CO2-neutraal door kunnen blijven rijden. Daarmee voldoen deze brandstofauto’s aan de door de EU gestelde CO2-eis voor 2050. Overigens wil dat niet zeggen dat de elektrische auto geen toekomst heeft. Het zou betekenen dat de elektrische auto zijn toekomst moet delen met de brandstofauto.

Wordt de actieradius van de elektrische auto in de toekomst beter?

In principe bieden de meeste elektrische auto’s van nu meer dan voldoende actieradius voor de dagelijkse ritten. Daarbij zitten de ontwikkelingen in een stroomversnelling. Onder andere nieuwe accutechnologie moet ervoor zorgen dat elektrische auto’s in de toekomst moeiteloos meer dan duizend kilometer actieradius hebben. Het grootste probleem is echter niet de actieradius. Het gaat erom, dat je een lege accu snel en zonder veel gedoe weer kunt opladen. Ook daar wordt met succes hard aan gewerkt. Of het ooit net zo snel en gemakkelijk gaat als tanken, moet de toekomst echter uitwijzen.

Welke alternatieven voor de elektrische auto zijn er?

De hierboven genoemde synthetische brandstof zou een alternatief kunnen worden voor wie geen elektrische auto kan of wil rijden. Hiervoor moet echter een nieuwe infrastructuur worden aangelegd om auto’s van brandstof te kunnen voorzien. Hetzelfde geldt voor de momenteel enige andere mogelijke concurrent: de waterstofauto. Daarbij hebben zowel waterstof als synthetische brandstof een ander probleem, namelijk dat ze een laag rendement hebben. Het kost veel meer energie om deze brandstoffen te produceren dan ze uiteindelijk opleveren. Dat geldt niet voor de stroom in elektrische auto’s, en daarmee zou deze wel eens de beste toekomst kunnen hebben.