In 2050 mag er – zoals de plannen er nu liggen – geen CO2-uitstotende auto meer rondrijden in de EU. Terwijl de elektrische auto naar voren wordt geduwd als de oplossing voor de toekomst, is er nog een andere kaper op de kust: de waterstofauto. Hoe werkt een waterstofauto? En is er een toekomst voor de auto op waterstof? Je leest het hier.

Hoe werkt een waterstofauto?

Je zou misschien denken dat een waterstofauto een soort benzineauto is waarbij de motor wordt aangedreven door waterstof in plaats van benzine, maar dit is niet het geval. De huidige waterstofauto’s zijn in feite elektrische auto’s. Alleen wordt de elektriciteit die nodig is om de motor te voeden niet opgewekt uit een accu. In plaats daarvan vindt in een zogeheten brandstofcel een reactie plaats van waterstof met zuurstof. Hierbij komt elektriciteit vrij die gebruikt wordt om de elektromotor(en) te voeden.

Hoe kom je aan waterstof?

Waterstof is niet als grondstof aanwezig op aarde. Het moet gemaakt worden. Dit kan op verschillende manieren, ieder met hun eigen benaming:

  • Grijze waterstof wordt geproduceerd op basis van fossiele brandstoffen. Op dit moment wordt ongeveer 95 procent van de waterstof op deze wijze geproduceerd. De meest voorkomende manier is door aardgas te laten reageren met stoom. Hierbij komt niet alleen waterstof, maar ook vervuilende CO2 vrij. Sterker nog: per ton geproduceerde waterstof komt er negen ton CO2 in de lucht. Niet heel milieuvriendelijk, dus.
  • Blauwe waterstof wordt op dezelfde manier geproduceerd als grijze waterstof, alleen wordt de CO2 (grotendeels) opgevangen. Deze CO2 wordt opgeslagen of als grondstof gebruikt. Een andere vorm van blauwe waterstof is waterstof die als restproduct bij de productie van een andere stof wordt opgevangen. Doordat er nog steeds fossiele brandstoffen aan te pas komen, is ook deze methode niet duurzaam.
  • Groene waterstof wordt op een milieuvriendelijke manier gewonnen. Bij dit proces, elektrolyse geheten, wordt water opgesplitst in waterstof en zuurstof. Dit gebeurt met behulp van groene stroom. Dit is daarmee de enige milieuvriendelijke productiemethode.
  • Roze waterstof is ook een CO2-vrije vorm van waterstofproductie. In dit geval wordt de waterstof geproduceerd uit water en elektriciteit die geleverd wordt door kerncentrales. Hoewel er geen CO2 bij vrijkomt, gaat dit proces wel gepaard met de milieuschade (zoals kernafval) die kerncentrales veroorzaken.

Waterstofauto tanken: waar kan dat?

Het grote voordeel van een waterstofauto ten opzichte van een elektrische auto met accu is het tanken. Je tankt een waterstofauto net zo snel vol als een andere brandstofauto en hoeft dus niet lang te wachten als de tank leeg is. Bovendien is de actieradius van een waterstofauto te vergelijken met die van een benzineauto. Het enige probleem is de beschikbaarheid van waterstof: waterstoftankstations vestigen zich mondjesmaat in Nederland. Eind 2023 is het de bedoeling dat er 25 tankstations zijn waar je waterstof kunt tanken. Dat betekent dat je een rit goed moet plannen om niet stil te vallen onderweg.

Nadelen waterstofauto voorlopig groter dan voordelen

Een belangrijk nadeel van de waterstofauto is een kip-en-eiprobleem: zolang weinig fabrikanten waterstofauto’s produceren, zal er weinig geïnvesteerd worden in bovengenoemde waterstoftankstations. En zolang waterstof tanken moeilijk blijft, zullen weinig mensen een auto op waterstof willen kopen, waardoor fabrikanten minder geneigd zijn zo’n auto te ontwikkelen. Daarbij is het rendement van waterstof laag: een eenheid waterstof kost veel meer energie om te produceren dan deze uiteindelijk levert. Ondertussen zit de ontwikkeling van de elektrische auto in een stroomversnelling. Het is dus maar de vraag of de waterstofauto een toekomst heeft.

Prijs van waterstofauto helpt niet mee

Nog een gevolg van de moeizame ontwikkeling en een onderdeel van het kip-en-eiprobleem: de prijs van een waterstofauto is fors. Als milieubewuste automobilist kun je voor de nieuw- en occasionprijs van waterstofauto’s kiezen uit een keur aan elektrische auto’s van zelfs de luxere merken. Zet die ruime keuze tegenover een handvol waterstofauto’s om uit te kiezen, en het is niet gek dat de toekomst van de waterstofauto nog op losse schroeven staat.