Een APK keuring is een algemene periodieke keuring die wordt uitgevoerd bij personenauto’s, bedrijfswagens, bussen, driewielige motorrijtuigen en aanhangers met een toegestane maximum massa van meer dan 3.500 kilogram. De keuring is gericht op grofweg drie belangrijke aandachtspunten:

  • De verkeersveiligheid: de staat van onder andere de remmen, wielophanging, schokdempers, banden, stuurinrichting, verlichting en carrosserie
  • Het milieu: de uitstoot van uitlaatgassen en de aanwezigheid van onderdelen zoals een roetfilter en de katalysator.
  • De registratie van het voertuig: het voertuig identificatienummer, de kilometerstand en de gebruikte brandstof.


Wat gebeurt er bij een APK keuring?

Een algemene periodieke keuring (APK) is een in Europa wettelijk verplichte keuring. In ieder Europees land gelden dezelfde regels hiervoor. Het betreft hierbij een momentopname waarin de focus uitsluitend wordt gelegd op de juiste registratie van de auto, de milieutechnische aspecten en of het voertuig veilig genoeg is om aan het verkeer deel te nemen. Er wordt niet gekeken naar de algehele technische staat van de auto en er worden géén werkzaamheden (zoals reparaties en onderhoud) aan de auto uitgevoerd. Hiermee willen we benadrukken dat een APK keuring géén garantie is dat je de gehele komende periode tot de volgende APK keuring op een veilige- en zorgeloze manier aan het verkeer kunt blijven deelnemen. Regelmatige controle en onderhoud van je auto blijft dus belangrijk.

Hoe werkt een algemene periodieke keuring?

Een APK keuring wordt uitgevoerd door een garage die erkend is door de RDW. Hier werken APK keurmeesters die hiervoor de benodigde diploma’s hebben. Deze garage medewerkers moeten hiervoor speciaal zijn opgeleid en bijgeschoold om de keuring te mogen uitvoeren. Bij veel garages kan een APK keuring worden uitgevoerd terwijl je wacht. De RDW controleert vervolgens steekproefsgewijs of de keuring volgens de regels voldoet. De APK keurmeester zal dan een melding krijgen als de auto als gekeurd aangemeld moet worden bij de website van de RDW. De auto zal dan beschikbaar moeten blijven totdat de RDW controleur geweest is en de herkeuring heeft uitgevoerd. Hou er wel rekening mee dat de auto wat langer bij de garage moet blijven als deze geselecteerd is voor een herkeuring. Een RDW controleur moet overigens binnen 90 minuten bij de garage aanwezig zijn.

RDW Logo

Auto APK afgekeurd, wat nu?

Als een voertuig gekeurd is, ontvangt de eigenaar een keuringsrapport. Dit is een bewijs van keuring waarin niet alleen de reparatie- en afkeurpunten staan aangeven maar ook adviespunten. Als er reparatie- en afkeurpunten in het rapport vermeld staan, moet je deze eerst laten repareren voordat de auto opnieuw voor de APK keuring kan worden aangeboden. Het is uiteraard niet toegestaan om met een APK afgekeurde auto te blijven rijden.

Het is goed om te vermelden dat je het keuringsrapport altijd in je auto moet hebben. De politie kan hierom vragen, bijvoorbeeld bij een onderzoek na een ongeval.

Gevolgen als je te laat bent voor de APK keuring

Er wordt veel waarde gehecht aan de APK keuring omdat dit direct in verband staat met de verkeersveiligheid en het milieu. Als je te laat bent voor de APK keuring, dus de APK vervaldatum gemist hebt, zul je automatisch een boete van de RDW ontvangen. Deze boete kan vrij hoog zijn en ver boven de €100,- uitkomen.

Artikel 11 van het Besluit Voertuigen biedt mogelijkheden om alsnog aan de APK-keuringsplicht te voldoen. Deze regeling schrijft voor dat je twee maanden de tijd hebt om dit te regelen. Let op, je mag in deze tijd niet met je auto rijden. Je voertuig mag alleen langs de weg stilstaan. De enige beweging die je met het voertuig mag maken is naar de garage om reparaties te laten uitvoeren en naar het APK keuringsstation. Dit moet je bij een controle dan ook wel kunnen aantonen. Een andere optie is om je auto voor een bepaalde tijd te laten schorsen. Hiermee ben je vrijgesteld van de keuringsverplichting maar ook van je verzekeringsplicht en het betalen van motorrijtuigenbelasting. In dat geval mag je auto ook niet meer langs de kant van de weg staan. Ook nu weer is de rit naar de garage/ APK keuringsstation de enige rit die je mag maken, mits je de auto dan wel voor die dag verzekerd hebt.

Wat kost een APK Keuring?

De kosten verschillen. Prijzen voor een aparte APK beurt variëren van 19 tot 63 euro. Maar een APK keuring kan ook een onderdeel zijn van een onderhoudsbeurt, waar dan weer aparte prijzen voor zijn.

Wanneer moet een auto gekeurd worden?

Het moment van keuren hangt af van een aantal eigenschappen van de auto. Als je bijvoorbeeld een auto hebt met een benzinemotor, zal deze na vier jaar voor het eerst voor een APK keuring moeten worden aangeboden. Nieuwere benzineauto’s moeten om de twee jaar gekeurd worden. Als de auto ouder is dan acht jaar, moet de auto ieder jaar gekeurd worden. Bij dieselmodellen zal de eerste keuring na drie jaar plaatsvinden. Daarna moet een dieselauto ieder jaar een APK keuring ondergaan.