Adaptieve koplampen zijn koplampen die gesynchroniseerd zijn met je besturing. De koplampen bewegen mee met de stuurbewegingen die je als bestuurder maakt. Wanneer je als bestuurder een bocht indraait, zullen de koplampen meedraaien om de bocht in te richten en niet rechtdoor blijven schijnen zoals bij reguliere verlichting het geval is. Hierdoor blijft je zichtveld intact en zal niet verminderen, iets wat vooral erg van belang is bij donkere omstandigheden. Adaptieve koplampen sluiten perfect aan bij de wens van de bestuurder om zover mogelijk de bocht in te kijken. Veel moderne auto’s worden dan ook standaard voorzien van adaptieve koplampen.

Voordelen adaptieve bochtenverlichting

Zoals hierboven al aangegeven zijn er veel voordelen van adaptieve bochtenverlichting te benoemen. Deze (vaak LED) verlichting sluit volledig aan bij het belang van “zien en gezien worden” wat uiteraard een belangrijk aspect van de verkeersveiligheid is. DE LED lampen zorgen voor een krachtige lichtstraal die je het beste kunt vergelijken met het rijden met groot licht. Met adaptieve LED-koplampen zorg je, door de meedraaiende eigenschappen van deze verlichting, voor optimale zichtbaarheid én maximaal zicht in alle omstandigheden. De systemen zijn voorzien een camerasysteem. Als de camera’s voor- of tegenliggers registreren, zullen de lampen automatisch gedimd worden om andere weggebruikers niet te verblinden.

Een ander voordeel van adaptieve koplampen is dat het breedstralers zijn die ook de berm verlichten. Daarnaast zullen de meest geavanceerde adaptieve koplampen ook een snelwegmodus hebben die de stand van de verlichting automatisch zal aanpassen op het rijden op een snelweg. Het voordeel hiervan is dat mogelijke obstakels en verkeersborden beter worden verlicht. Daarnaast verkleint dit de kans op “turen” tijdens het rijden onder donkere omstandigheden. Hierdoor wordt het rijden gedurende de nacht minder vermoeiend. Steeds meer fabrikanten voorzien hun modellen standaard of optioneel met adaptieve LED koplampen en maakt deze verlichting deel uit van het pakket van intelligente veiligheidssystemen.